otwarte seminaria
Omówienie pracy Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics (2021)

Omówienie pracy Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics (2021)

Bohdan Kutyłowski, prasa polska i trzy Rosje

Bohdan Kutyłowski, prasa polska i trzy Rosje

Gdzie papier wygrywa z ekranem. Narracje graficzne w bibliotekach medialnych

Gdzie papier wygrywa z ekranem. Narracje graficzne w bibliotekach medialnych

„Skarbiec rozmaitych scjencji”. Edycja sylwy szlacheckiej z 1759 r.

„Skarbiec rozmaitych scjencji”. Edycja sylwy szlacheckiej z 1759 r.

Omówienie książki H. Röscha, Informationsethik und Bibliotheksethik. Grundlagen und Praxis (2021)

Omówienie książki H. Röscha, Informationsethik und Bibliotheksethik. Grundlagen und Praxis (2021)

Polonika XVI–XVIII wieku w Biblioteca Vallicelliana w Rzymie

Polonika XVI–XVIII wieku w Biblioteca Vallicelliana w Rzymie

Nowożytne teksty prawne w bibliotekach klasztornych z terenów obecnej Polski Środkowej

Nowożytne teksty prawne w bibliotekach klasztornych z terenów obecnej Polski Środkowej

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

Straty biblioteczne na wystawie „Warszawa oskarża”

Straty biblioteczne na wystawie „Warszawa oskarża”

Polski kanon literacki w szkole średniej Kraju Nadwiślańskiego (1864-1897)

Polski kanon literacki w szkole średniej Kraju Nadwiślańskiego (1864-1897)

Niemieccy działacze w zakresie polityki książki w okupowanej Warszawie (1939–1944)

Niemieccy działacze w zakresie polityki książki w okupowanej Warszawie (1939–1944)

Omówienie książki Andrew Pettegree i Arthura der Weduwena: Biblioteki. Krucha historia

Omówienie książki Andrew Pettegree i Arthura der Weduwena: Biblioteki. Krucha historia