O projekcie

Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie

W dniu 12 maja 2021 roku pomiędzy Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu reprezentowanym przez Wojciecha A. Kwiatkowskiego, dyrektora Departamentu Finansowego w MKDNiS a Biblioteką Narodową reprezentowaną przez Grażynę Spiechowicz-Kristensen, zastępcę dyrektora BN, została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014–2021 i budżetu państwa projektu pn. „Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”.

Kwota dofinansowania ze środków MF EOG wynosi 2 974 993,25 EUR, ze środków budżetu państwa 524 998,81 EUR.

Celem projektu jest zmiana funkcjonalno-użytkowej przestrzeni Pałacu, przywrócenie zabytkowi jego dawnej świetności, udostępnienie unikatowych zbiorów dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz wzmocnienie funkcji społeczno-kulturowych mieszkańców Warszawy, Mazowsza, a także gości z pozostałych regionów Polski i zagranicy odwiedzających stolicę.

Dzięki przebudowie i nowej aranżacji wnętrz Pałacu Rzeczypospolitej możliwe stanie się:

  • udostępnienie obiektu oraz najcenniejszych zbiorów Biblioteki Narodowej, które obecnie nie są dostępne dla zwiedzających,
  • stworzenie optymalnych możliwości kompleksowego funkcjonowania obiektu, tak by sprostać oczekiwaniom wszystkich grup społecznych pochodzących z różnych środowisk, będących w różnym wieku i posiadających różne doświadczenia,
  • dostosowanie Pałacu do wymogów współczesnych technologii i standardów instytucji kultury tak, aby stał się ważną przestrzenią życia społeczno-kulturowego oraz unikalną atrakcją turystyczną na mapie Warszawy,
  • stworzenie interaktywnej przestrzeni wystawienniczej prezentującej unikalne zbiory Biblioteki Narodowej (ekspozycja zabytkowych obiektów, czasowe wystawy tematyczne; prezentacja historii Biblioteki Narodowej, Pałacu Rzeczypospolitej, książki i druku, europejskiego dziedzictwa literackiego, a także historycznych i współczesnych praktyk czytelniczych),
  • stworzenie otwartej, wielopokoleniowej przestrzeni edukacji i informacji, przeznaczonej na potrzeby zajęć i warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży szkolnej, dorosłych i seniorów,
  • w ścisłej współpracy z mieszkańcami Warszawy stworzenie nowej, bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej, która będzie dostępna w Pałacu Rzeczypospolitej oraz zaktywizuje lokalną społeczność we wszystkich grupach wiekowych.

Projekt będzie wdrażany w partnerstwie z norweską Biblioteką Publiczną w Bergen.