16.04.2024

Bohdan Kutyłowski, prasa polska i trzy Rosje

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 23 kwietnia 2024 roku, o godzinie 14:00 dr Mikołaj Banaszkiewicz z Biblioteki Narodowej wygłosi referat: Bohdan Kutyłowski, prasa polska i trzy Rosje.

Referat ma na celu wydobycie z zapomnienia ważnej postaci polskiego życia dziennikarskiego i politycznego czasów rewolucji rosyjskich (1905, 1917) i konfliktów militarnych (I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej).

Urodzony na Podolu, działający do 1918 roku w stolicy Rosji, Bohdan Kutyłowski (1863-1922) przejawiał aktywność na kilku polach. W młodości dał się poznać jako sprawny adwokat, aplikant „króla rosyjskiej adwokatury” Włodzimierza Spasowicza (1829-1906). W dojrzałym wieku poświęcał czas przede wszystkim prasie: jako następca Erazma Piltza (1851-1929) na fotelu redaktora petersburskiego „Kraju” (1906-1909), publicysta polityczny współpracujący m. in. z piotrogrodzkim „Głosem Polskim”, a wreszcie korespondent warszawskiego „Słowa” (1908-1914). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został posłem Rzeczypospolitej przy rządzie Ukraińskiej Republiki Ludowej. U schyłku życia zasilał swoimi artykułami programowymi „Przymierze”, organ lansujący idee prometejskie.

Będąc świadkiem gwałtownych wstrząsów społeczno-politycznych w imperium, pozostawił po sobie spuściznę publicystyczną rzucającą światło na trzy Rosje: monarchiczną, republikańską i bolszewicką. Centralne miejsce w jego dorobku piśmienniczym zajmowała kwestia ukraińska. Wkład Bohdana Kutyłowskiego w kształtowanie polskiego oglądu spraw rosyjskich unaocznia nieodzowność prowadzenia systematycznych badań nad twórczością publicystów, wywodzących się z Ziem Zabranych.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – harmonogram

Formularz zgłoszeniowy Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej
  • Data seminarium


Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej