13.12.2023

Niemieccy działacze w zakresie polityki książki w okupowanej Warszawie (1939–1944)

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 19 grudnia 2023 roku, o godzinie 14:00 dr hab. Markus Eberharter  z Biblioteki Narodowej wygłosi referat: Niemieccy działacze w zakresie polityki książki w okupowanej Warszawie, 1939-1944.

Referat jest poświęcony czterem ważnym współpracownikom niemieckich Urzędów Propagandy w Warszawie, a także w Krakowie, którzy odegrali istotną rolę w ramach prowadzonej przez władze okupacyjne polityki kulturalnej, w szczególności w zakresie książki i piśmiennictwa. Heinrich Kurtz, Karl Grundmann, Karl Dietrich i Heinrich Wolfrum byli zaangażowani m.in. w organizację wystaw książek, starodruków i innych dokumentów w różnych miastach Generalnego Gubernatorstwa w latach 1940-1942, na potrzeby których systematycznie przeszukiwali zbiory polskich instytucji i wykorzystywali je dla celów propagandy niemieckiej.

Celem referatu jest zrekonstruowanie biografii wymienionych osób, z których większość przed 1939 r. miała bliskie osobiste związki z Polską, oraz bardzo dobrze znała język i kulturę polską. Pozwoli to poszukać odpowiedzi na pytanie, co mogło skłonić ich do współpracy z narodowosocjalistycznym okupantem oraz do kariery w strukturach jego administracji tuż po wybuchu drugiej wojny światowej. 

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.


Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej