19.12.2023

Polski kanon literacki w szkole średniej Kraju Nadwiślańskiego (1864-1897)

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 9 stycznia 2024 roku, o godzinie 14:00 dr Maria M. Przeciszewska z Biblioteki Narodowej wygłosi referat: Polski kanon literacki w szkole średniej Kraju Nadwiślańskiego, 1864-1897.

Przedmiotem wystąpienia jest analiza polskiego kanonu szkolnego w gimnazjach państwowych Królestwa Polskiego w latach między upadkiem powstania styczniowego, a zakończeniem sprawowania funkcji kuratora warszawskiego okręgu naukowego przez Aleksandra Apuchtina. Kanon szkolny był przekazywany gimnazjalistom przede wszystkim za pośrednictwem zaaprobowanych przez warszawskie władze oświatowe podręczników szkolnych. Na potrzeby referatu będą one przedstawione na przykładzie: Wypisów szkolnych Jana Łukomskiego (obowiązujących w latach 1864-1870); Wypisów polskich dla ćwiczenia się w przekładach z języka polskiego na ruski Piotra Dubrowskiego (z lat 1871-1880 i 1884-1897) oraz Wypisów polskich Teodora Wierzbowskiego (w obiegu szkolnym w latach 1880-1883). Analiza kanonu szkolnego ma umożliwić odpowiedź na pytania: jaka była polityczna i społeczna funkcja literatury polskiej w państwowej (rosyjskiej) szkole oraz w jaki sposób kanon szkolny odzwierciedlał nową (?) konceptualizację polskości po powstaniu styczniowym.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej