23.04.2024

Omówienie pracy Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics (2021)

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 7 maja 2024 roku, o godzinie 14:00 dr Maria M. Przeciszewska z Biblioteki Narodowej wygłosi referat: Omówienie pracy  Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics (2021).

Celem tomu, na który składają się artykuły 17 badaczy z Estonii, Węgier, Litwy, Polski i Słowacji, jest próba ukazania korelacji między procesami narodowotwórczymi i tworzeniem się kanonów literackich w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie tzw. długiego wieku XIX. Jak podkreślają autorzy, początek tego zjawiska przypadał na recepcję koncepcji narodu Johanna Gottfrieda Herdera na uniwersytetach i akademiach nauk w ośrodkach kulturalnie i politycznie zdominowanych przez Prusy, Austrię i Rosję. Pozostający w ich kręgu intelektualiści, chcąc pozyskać więź ze „swoimi” narodami, czynili wysiłki na rzecz kodyfikacji języków narodowych oraz stworzenia (nierzadko od podstaw) kanonów literackich traktowanych jako podstawowy nośnik wartości narodowych. Analiza kanonów literackich przez międzynarodowy zespół badawczy pozwala z jednej strony na zwrócenie uwagi na fenomen stopniowego „unarodowienia” literatury a więc uznania jej za podstawowe narzędzie narodowotwórcze, z drugiej strony natomiast – ukazanie roli instytucji (szkół, bibliotek publicznych, kościołów) w rozpowszechnianiu piśmiennictwa „narodowego” wśród warstw ludowych.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – harmonogram

Formularz zgłoszeniowy Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej
  • Data seminarium


Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej