30.10.2023

Prasa polska w stolicy Rosji (1906–1918)

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 7 listopada 2023 roku, o godzinie 14:00 dr Mikołaj Banaszkiewicz  z Biblioteki Narodowej wygłosi referat: Prasa polska w stolicy Rosji (1906–1918).

Referat ma na celu omówienie inicjatyw prasowych Polonii petersburskiej/piotrogrodzkiej w okresie, którego cezury wyznaczyły rewolucja 1905 roku i przewrót bolszewicki. Ówczesna stolica Rosji była ważnym ośrodkiem kultury polskiej, promieniującym na całe imperium, od Ziem Zabranych na zachodzie po Syberię i Daleki Wschód. 

Formalne warunki do powstania polskich gazet i czasopism stworzyła liberalizacja prawa prasowego w połowie pierwszej dekady XX wieku. Dodatkowym impulsem okazały się tragiczne wydarzenia I wojny światowej, skutkujące gwałtownym zwiększeniem liczby Polaków na obszarze Rosji (tzw. ewakuacja Królestwa Polskiego). 

Szczególna rola grodu nad Newą w losach wielu Polaków sprawiła, że historia ukazujących się tam polskich wydawnictw periodycznych stała się pełnowartościową częścią historii prasy polskiej. W referacie zostaną scharakteryzowane poszczególne tytuły, ze szczególnym uwzględnieniem ich preferencji ideowych, a także biografii intelektualnych ich redaktorów oraz wydawców. 

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.


Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej