28.09.2023

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

Od 10 października 2023 roku Biblioteka Narodowa zaprasza na „Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej” – cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.
Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 14.00 na platformie MS Teams.

10 października 2023 
dr Tomasz Stolarczyk (Biblioteka UŁ)  
Źródła do dziejów dawnych księgozbiorów bernardynów, dominikanów, karmelitów trzewiczkowych, paulinów, pijarów i reformatów z terenów obecnej Polski Środkowej 

17 października 2023 
prof. Anna Just (UW) 
Rękopiśmienne zbiory zabezpieczone w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie 

24 października 2023 
dr Magdalena Palica (Naukowa Biblioteka Miasta Trewiru) 
Najcenniejsze zabytki piśmiennictwa Naukowej Biblioteki Miasta Trewiru 

7 listopada 2023 
dr Mikołaj Banaszkiewicz 
Prasa polska w stolicy Rosji (1906-1918) 

14 listopada 2023 
prof. Zdzisław Gębołyś (UKW) 
Omówienie książki Hermanna Röscha, Informationsethik und Bibliotheksethik. Grundlagen und Praxis, Berlin-Boston 2021 

21 listopada 2023 
dr Tomasz Szwaciński 
Omówienie książki Sigitasa Narbutasa, Najwcześniejsze wydania Wielkiego Księstwa Litewskiego poświęcone 550. rocznicy urodzin Franciszka Skoryny i 500. rocznicy opublikowania „Małej książeczki podróżnej”, Białystok–Wilno 2022 

28 listopada 2023
dr Michał Ceglarek (Muzeum Fryderyka Chopina – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina) 
Troska Józefa Kobylańskiego o zachowanie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych 

5 grudnia 2023 
prof. Paweł Zając OMI (UAM) 
Stanisław Konarski przed Świętym Oficjum 

12 grudnia 2023 
dr hab. Martyna Deszczyńska 
Omówienie książki Andrew Pettegree i Arthura der Weduwena, Biblioteki. Krucha historia, Sopot 2022 

19 grudnia 2023 
dr hab. Markus Eberharter 
Niemieccy działacze w zakresie polityki książki w okupowanej Warszawie, 1939-1944 

9 stycznia 2024 
dr Maria M. Przeciszewska 
Polski kanon literacki w rosyjskich gimnazjach Kraju Nadwiślańskiego (1865-1905) 

16 stycznia 2024 
dr Jacek Kordel 
Straty biblioteczne na wystawie „Warszawa oskarża” (Muzeum Narodowe w Warszawie, 2 V 1945–28 I 1946) 

Regulamin
Klauzula informacyjna

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.


Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej