21.11.2023

Omówienie książki Sigitasa Narbutasa

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 21 listopada 2023 roku, o godzinie 14:00 dr Tomasz Szwaciński z Biblioteki Narodowej wygłosi referat: Omówienie książki Sigitasa Narbutasa, Najwcześniejsze wydania Wielkiego Księstwa Litewskiego poświęcone 550. rocznicy urodzin Franciszka Skoryny i 500. rocznicy opublikowania „Małej książeczki podróżnej”, Białystok-Wilno 2022.

Studium jest krytycznym omówieniem i dokumentacją najwcześniejszych inkunabułów i starodruków związanych z Wielkim Księstwem Litewskim. Ukazały się one w Krakowie i Wilnie oraz kilku innych ważnych ośrodkach na Zachodzie. Praca dostarcza danych na temat 86 pozycji bibliograficznych, które weszły pod prasę w latach 1494-1553. Sam Autor zaznacza, że ukazanie się „Małej książeczki podróżnej” autorstwa Franciszka Skoryny sprawiło, że „Wielkie Księstwo Litewskie stało się członkiem wspólnot krajów europejskich drukujących książki, czyli takich, które opanowały najbardziej postępowe, jak na owe czasy, środki i sposoby informacji oraz komunikacji”.

Praca jest podsumowaniem wieloletnich wysiłków badawczych i zawiera profesjonalnie przygotowany wykaz omawianych inkunabułów i starodruków, do sporządzenia którego wykorzystane zostały m.in. zbiory i katalogi Biblioteki Narodowej w Warszawie. Podkreślić trzeba, że mamy tu do czynienia z niezwykle cennym kompendium, bez którego nie będzie się mógł obejść żaden badacz zainteresowany kulturą Europy Środkowo-Wschodniej epoki nowożytnej.   

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

      


Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej