12.09.2023

„Rośliny i ludzie”. Oprowadzania kuratorskie

Zapraszamy na oprowadzania po wystawie Rośliny i ludzie. „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Oprowadza Anna Romaniuk, kuratorka wystawy.

Wystawa – prezentująca między innymi rękopis Nad Niemnem – wydobywa niezbyt znany i może niedoceniany dziś aspekt pisarstwa Orzeszkowej: jej głęboką, pełną pasji i wiedzy relację z przyrodą, roślinami i ziołami, niesprowadzającą się jedynie do estetycznego zachwytu nad krajobrazem, lecz także o charakterze naukowego dociekania, badania i klasyfikowania. Podczas oprowadzania Anna Romaniuk, kuratorka wystawy, nie tylko przybliży uczestnikom postać Elizy Orzeszkowej, ale również opowie o wspomnianej relacji pisarki z nadniemeńską florą.

Na wystawie można zobaczyć m. in. trzy tomy rękopisu Nad Niemnem oraz pierwsze wydanie powieści, a także efekty nadniemeńskiego „botanizowania” Orzeszkowej: pamiątkowy zielnik i zakładkę z ułożonymi przez nią kompozycjami roślinnymi, rękopisy jej listów do przyjaciół z motywami florystycznymi, jak również fotograficzne portrety Orzeszkowej. Pokazano też oryginalne numery czasopisma „Wisła” z etnobotanicznymi esejami-reportażami Elizy Orzeszkowej Ludzie i kwiaty nad Niemnem, które przyniosły pisarce uznanie również w ówczesnym środowisku naukowym.


Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej