30.11.2022

Przetarg na wyposażenie Pałacu

W dniu 5.10.2022 r. ogłoszono przetarg na dostawę i montaż sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego w obiekcie zabytkowym Biblioteki Narodowej – Pałacu Rzeczypospolitej, w ramach projektu „Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 i budżetu państwa na podstawie podpisanej Umowy Finansowej Nr 90/2021/DZIAŁANIE1/MFEOG, w ramach Działania 1, Programu „Kultura”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu, wyposażenia oraz oprogramowania w Pałacu Rzeczypospolitej w celu dostosowania sal do pełnienia nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych (w tym wystawienniczych), zgodnie z dokumentacją projektową i Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Szczegóły postępowania dostępne są pod adresem: /bip/zamowienia-publiczne

TAGI:

Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej