03.12.2022

Pałac Rzeczypospolitej w przebudowie. Postępy prac

Postępują prace modernizacyjne w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. Celem jest przywrócenie jego dawnej świetności, udostępnienie unikatowych zbiorów dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz wzmocnienie funkcji społeczno-kulturowych obiektu.

Już wkrótce rozpoczną się kolejne działania mające na celu modernizację i aranżację wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy placu Krasińskich 3/5 w Warszawie. Aktualnie trwają odbiory prac wykonanych w ramach modernizacji energetycznej dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Realizację projektu „Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”, dofinansowanego z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), powierzono firmie Eurobudowa, wyłonionej w ramach rozstrzygniętego niedawno przetargu. Firma otrzymała dostęp do pałacowych wnętrz 30 listopada, aby 1 grudnia rozpocząć prace związane z przygotowaniem terenu budowy. Profesjonalnie i z wymaganą ostrożnością zabezpieczono wnętrza, a także rozpoczęto rozbiórkę podłóg na drugim piętrze budynku.

Przebudowany i nowo zaaranżowany Pałac Rzeczypospolitej, do tej pory nieodstępny dla zwiedzających, ma być miejscem otwartym dla mieszkańców Warszawy, Mazowsza, a także gości z pozostałych regionów Polski i zagranicy odwiedzających stolicę. Dzięki przeprowadzonym pracom zwiedzający otrzymają dostęp do najcenniejszych zbiorów Biblioteki Narodowej, które prezentowane będą w ramach wystawy stałej i czasowych wystaw tematycznych. Pałac stanie się więc unikalną atrakcją turystyczną, a dzięki ścisłej współpracy z mieszkańcami Warszawy również przestrzenią odpowiadającą na potrzeby lokalnej społeczności – proponującą bogatą ofertę kulturalną i edukacyjną dla dzieci, młodzieży szkolnej, dorosłych i seniorów.

TAGI:

Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej