30.04.2024

Ogród Krasińskich – szkolenie on-line

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom wyjątkowych walorów przyrodniczych Ogrodu Krasińskich w Warszawie, zabytkowego parku miejskiego, którego historia sięga XVII wieku. Udział w szkoleniu wpłynie  na  zwiększenie  wiedzy uczestników na temat bogactwa i znaczenia różnorodności biologicznej w urbanistycznym krajobrazie, uświadomi, w jaki sposób zielone przestrzenie w miastach pełnią kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia i równowagi ekosystemów. Szkolenie zaakcentuje  również, jak istotne jest zachowanie i rozwijanie w miastach zielonych obszarów, które stanowią oazy dla wielu gatunków roślin i zwierząt, a także pełnią role miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców zurbanizowanych obszarów.

Prowadzący – Michał Książek

Michał Książek, urodzony w 1978 roku w Oraczewie, jest cenionym polskim autorem, który zyskał uznanie zarówno jako poeta, jak i reporter. Jego prace ukazywały się w renomowanych magazynach, takich jak „Polityka”, „Las Polski” oraz „Twórczość”, gdzie prezentował swoje unikalne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.

Kariera pisarska Michała Książka rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy to wydał swoją debiutancką książkę Nauka o ptakach. Tomik wierszy, opisujący poetycko codzienne życie, szybko zdobył uznanie w środowisku literackim, co przyniosło autorowi Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius w 2015 roku.

Rok 2015 przyniósł kolejne sukcesy dzięki opowieści Droga 816, w której Michał Książek eksploruje temat polskich pograniczy. Reportaż, będący rezultatem podróży autora drogą nr 816 łączącą Polskę z Białorusią i Ukrainą, przedstawia złożone relacje między różnymi kulturami na tym obszarze. Za ten dokument  Książek otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia, a także nominacje do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego oraz Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

Michał Książek jest przykładem autora, który z powodzeniem łączy poetycką wrażliwość z głębokim zrozumieniem społeczno-kulturowych zawiłości, a jego  teksty  są  jednym z ważniejszych głosów w nowoczesnej literaturze polskiej.

Aby odbyć szkolenie, należy przejść na stronę: https://szkolenia.bn.org.pl/szkolenia/otoczenie-palacu-ogrod i wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy. Następnie otrzymają Państwo e-maila z linkiem, który umożliwi przystąpienie do szkolenia.

TAGI:

Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej