11.05.2023

Oferta kulturalno-edukacyjna Pałacu Rzeczypospolitej

4 maja 2023 roku została zawarta umowa na usługę w zakresie przygotowania i realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu pn.: „Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”. To rezultat przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Firma Acoustica sp. z o.o. zorganizuje szereg wydarzeń mających na celu pokazanie nowych możliwości Pałacu Rzeczypospolitej. Oferta kulturalno-edukacyjna będzie skierowana nie tylko do rodzin z dziećmi, ale i lokalnych inicjatyw seniorskich, artystycznych, literackich czy do przedstawicieli mniejszości narodowych. W kolejnych latach grupy te staną się stałymi odbiorcami oferty kulturalnej i edukacyjnej tworzonej przez Bibliotekę Narodową.

W ramach oferty podjęte zostaną działania wykorzystujące zarówno tradycyjne, jak i nowe narzędzia animacyjne, przybliżające historię książki, europejskiego oraz światowego dziedzictwa literackiego i kulturowego, historycznych i współczesnych praktyk czytelniczych, a także historii Warszawy, Pałacu Rzeczypospolitej i Biblioteki Narodowej.

Ponadto oferta kulturalna skupi się na jak najszerszym aspekcie udostępniania zbiorów za pośrednictwem biblioteki cyfrowej polona.pl. Dzięki temu zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej i instytucji współpracujących zostaną w sposób bezpośredni przybliżone masowemu odbiorcy.

Zaplanowano łącznie aż 181 przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych, które będą realizowane  przez wykonawcę w trakcie trwania umowy, tj. do 30 kwietnia 2024 roku.

Umowę podpisała Grażyna Spiechowicz-Kristensen, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej, a ze strony wykonawcy Robert Zalewski, prezes Zarządu Acoustica sp. z o.o.

TAGI:

Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej