09.10.2023

Aleksander Macedoński w polskiej literaturze dawnej a tradycja legendarna

Zapraszamy na spotkanie z dr hab. Aleksandrą Klęczar – Aleksander Macedoński w polskiej literaturze dawnej a tradycja legendarna, które odbędzie się w poniedziałek 23 października o godzinie 15:00 w siedzibie Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie. Spotkanie jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie Brückner. Średniowiecze odzyskane.

Legendy związane z postacią Aleksandra III Macedońskiego zaczęły krążyć po świecie raptem paręnaście lat po śmierci zdobywcy w 323 roku p.n.e. i prędko nabrały baśniowego, fantastycznego charakteru. Istniały zarówno w postaci fragmentów wpisywanych w rozmaite teksty literackie, jak i w formie dzieł poświęconych w całości Aleksandrowi, ujętych w szeroką kategorię Romansu o Aleksandrze. W polskiej tradycji średniowiecznej Aleksander pojawia się w kronikach, w tym przede wszystkim w Kronice Kadłubka, w bardzo ciekawej formie i roli: historia o wojnie z nim legitymizuje i uwzniośla dzieje przodków Polaków, a jego wyidealizowana charakterystyka służy za model dla postaci władców, natomiast historia o pokonaniu przezeń smoka została przypisana przez kronikarza legendarnemu założycielowi Krakowa. Z kolei XVI wiek przyniósł pierwsze polskie przekłady Romansu, dodając polskiej tradycji kolejny obraz Aleksandra i po raz kolejny zabarwiając go lokalną tradycją. Podczas spotkania dr hab. Aleksandra Klęczar spróbuje wskazać, jak polskie obrazy Aleksandra mają się do szerszej tradycji legendy władcy i jaka jest specyfika naszych lokalnych wersji.

dr hab. Aleksandra Klęczar – absolwentka filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów żydowskich na uniwersytecie w Oksfordzie. Wykłada na UJ, a do jej zainteresowań badawczych należą: grecka i rzymska mitologia, poezja antyczna, obecność tradycji klasycznej w kulturze popularnej oraz – przede wszystkim – historia i legenda Aleksandra Wielkiego w antyku i poza nim. W wolnych chwilach tłumaczy (w 2013 współdzieliła z Grzegorzem Franczakiem Nagrodę „Literatury na Świecie” za przekład Katullusa) i pisze felietony o antyku i popkulturze dla „Nowej Fantastyki”.

Aleksander Macedoński w polskiej literaturze dawnej a tradycja legendarna
Spotkanie z dr hab. Aleksandrą Klęczar
23 października (poniedziałek), 15:00
Biblioteka Narodowa w Warszawie
al. Niepodległości 213


Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej