21.04.2024

Modlitewnik Jana Zamoyskiego

Jedyny na świecie egzemplarz pierwszego wydania drukowanych francuskich godzinek. Wydany w drukarni Jeana Du Pré w Paryżu około 1485 roku iluminowany modlitewnik w języku łacińskim i francuskim. Zdobiony kolorowanymi całostronicowymi drzeworytami, przedstawiającymi m.in.: Walkę Dawida z Goliatem, Zwiastowanie pasterzom, Boże Narodzenie, Pokłon Trzech Króli, Ucieczkę do Egiptu, Ofiarowanie w Świątyni, Ukrzyżowanie czy św. Jana na Patmos z wyobrażeniem siedmiogłowego smoka.

Od XVI do XX wieku prezentowany egzemplarz znajdował się w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej. Tradycyjnie identyfikowany jako modlitewnik Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, założyciela Zamościa. Po II wojnie światowej Jan Zamoyski, XVI i ostatni ordynat zamojski, przekazał Bibliotece Narodowej zbiory Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w depozyt. Obecnie BOZ jest własnością BN.

Modlitewnik Jana Zamoyskiego w Polonie


Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej