27.11.2022

Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Rzeczypospolitej

We wtorek 31 sierpnia 2021 roku odbyła się konferencja otwierająca projekt „Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”.

Celem projektu jest zmiana funkcjonalno-użytkowej przestrzeni Pałacu, przywrócenie zabytkowi jego dawnej świetności, udostępnienie unikatowych zbiorów dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz wzmocnienie funkcji społeczno-kulturowych mieszkańców Warszawy, Mazowsza, a także gości z pozostałych regionów Polski i zagranicy odwiedzających stolicę.

Pałac i przylegający do niego Ogród Krasińskich stanowią charakterystyczne dla baroku założenie pałacowo-ogrodowe (fr. entre cour et jardin). Wybudowany w latach 1688–1699 według projektu Tylmana z Gameren w zgodnej opinii współczesnych należał do najpiękniejszych pałaców magnackich w Warszawie.


Dzięki przebudowie i nowej aranżacji wnętrz Pałacu Rzeczypospolitej możliwe stanie się:

  • udostępnienie obiektu oraz najcenniejszych zbiorów Biblioteki Narodowej, które obecnie nie są dostępne dla zwiedzających,
  • stworzenie optymalnych możliwości kompleksowego funkcjonowania obiektu, tak by sprostać oczekiwaniom wszystkich grup społecznych pochodzących z różnych środowisk, będących w różnym wieku i posiadających różne doświadczenia,
  • dostosowanie Pałacu do wymogów współczesnych technologii i standardów instytucji kultury tak, aby stał się ważną przestrzenią życia społeczno-kulturowego oraz unikalną atrakcją turystyczną na mapie Warszawy,
  • stworzenie interaktywnej przestrzeni wystawienniczej prezentującej unikalne zbiory Biblioteki Narodowej (ekspozycja zabytkowych obiektów, czasowe wystawy tematyczne; prezentacja historii Biblioteki Narodowej, Pałacu Rzeczypospolitej, książki i druku, europejskiego dziedzictwa literackiego, a także historycznych i współczesnych praktyk czytelniczych),
  • stworzenie otwartej, wielopokoleniowej przestrzeni edukacji i informacji, przeznaczonej na potrzeby zajęć i warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży szkolnej, dorosłych i seniorów, 
  • w ścisłej współpracy z mieszkańcami Warszawy stworzenie nowej, bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej, która będzie dostępna w Pałacu Rzeczypospolitej oraz zaktywizuje lokalną społeczność we wszystkich grupach wiekowych.

Projekt będzie wdrażany w partnerstwie z norweską Biblioteką Publiczną w Bergen.

Projekt dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 (2 794 993,25 EUR) i budżetu państwa (524 998,81 EUR).


Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej