12.09.2023

Konserwacja artystycznego zielnika Elizy Orzeszkowej

Zapraszamy na spotkanie z Sylwią Popławską – Konserwacja artystycznego zielnika Elizy Orzeszkowej, które odbędzie się w sobotę 23 września o godzinie 16:00 w siedzibie Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie. Spotkanie jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie Rośliny i ludzie. „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Wykonane przez Elizę Orzeszkową artystyczno-botaniczne dzieła są przykładami obiektów będących wyzwaniem dla konserwatorów dzieł sztuki. Zostały stworzone z wykorzystaniem różnych materiałów, różnej jakości i podlegającym różnym procesom i skutkom starzenia. Konserwator, zanim rozpocznie prace przy zabytku, jest zobowiązany do dogłębnego poznania jego historii, sposobu wykonania oraz przyczyn i rodzajów występujących w nim zniszczeń. Wszystkie te etapy są istotne podczas określania najlepszego i najbezpieczniejszego sposobu zabezpieczenia danego obiektu na przyszłość. W ramach spotkania – wykorzystując projekt konserwacji jednego z zachowanych albumów kwiatowych autorstwa Orzeszkowej – zostanie omówiony proces prowadzący do wydłużenia istnienia bardzo wymagającego obiektu zabytkowego. Badania, które zostaną zaprezentowane podczas spotkania zostały przeprowadzone we współpracy z prof. Izabelą Zając.

Sylwia Popławska – konserwatorka papieru. Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Studium Pedagogicznego przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2015 roku zawodowo związana z macierzystym wydziałem, gdzie obecnie jest zatrudniona na stanowisku wykładowcy w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki. Od 2019 roku pracuje także na stanowisku konserwatora zabytków w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Laureatka nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa w roku 2014. Uczestniczka wystawy Coming out najlepsze dyplomy ASP w Warszawie 2014. W 2018 roku otrzymała stypendium artystyczne m.st. Warszawy na realizację projektu pt. Skarby introligatorstwa ukryte w małych warszawskich bibliotekach. Autorka licznych realizacji konserwatorskich przy obiektach zabytkowych pochodzących ze zbiorów różnych instytucji państwowych, a także z kolekcji prywatnych.

Konserwacja artystycznego zielnika Elizy Orzeszkowej
Spotkanie z Sylwią Popławską
23 września (sobota), 16:00
Biblioteka Narodowa w Warszawie
al. Niepodległości 213


Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej