19.04.2024

Konferencja zamykająca realizację projektu modernizacji Pałacu Rzeczypospolitej

Dnia 19 kwietnia 2024 roku odbyła się konferencja zamykająca realizację projektu pn. „Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014–2021 i budżetu państwa.

Prowadzący konferencję dyrektor Biblioteki Narodowej, dr Tomasz Makowski, przedstawił zebranym cel realizacji projektu oraz plany związane z użytkowaniem Pałacu Rzeczypospolitej możliwe do wprowadzenia dzięki jego modernizacji.

Pałac Rzeczypospolitej, jeden z najpiękniejszych pałaców Warszawy, zostanie udostępniony zwiedzającym po raz pierwszy w swojej długiej, sięgającej XVII wieku historii. Będzie dostępny bezpłatnie przez 6 dni w tygodniu, od środy do poniedziałku w godzinach 11:00–19:00. Na wystawie stałej mieszkańcy Warszawy, przyjezdni z całej Polski i zagraniczni turyści będą mogli oglądać najcenniejsze zabytki polskiego piśmiennictwa – najstarszy zapis prozy polskiej w Kazaniach świętokrzyskich, rękopisy Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej, Henryka Sienkiewicza, Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta, największy na świecie zbiór rękopisów muzycznych Fryderyka Chopina i Henryka Mikołaja Góreckiego, a także oryginały utworów muzycznych budujących naszą wyobraźnię ostatnich dziesięcioleci, jak Małgośka Agnieszki Osieckiej czy Mury Jacka Kaczmarskiego.

Na wystawie znajdą się również obiekty cenne dla innych kultur, jak wpisany na Listę Pamięci Świata UNESCO Kodeks supraski z X wieku – jeden z najstarszych zapisów języka starocerkiewnosłowiańskiego i pisma cyrylickiego, Sforziada z XV wieku – jedna z najpiękniejszych książek drukowanych renesansu włoskiego, słynne mapy z renesansowego atlasu Ptolemeusza z XV wieku, Flora chińska Michała Boyma z XVII wieku oraz bogato zdobione rękopisy tureckie i perskie.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele prasy i mediów, organizacji pozarządowych, czytelnicy i pracownicy Biblioteki Narodowej.


Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej