16.04.2024

Jedyny autograf utworu Jana Kochanowskiego

Jaki charakter pisma miał Jan Kochanowski? Na wystawie stałej w Pałacu Rzeczypospolitej będzie można zobaczyć czystopis wiersza „Dryas Zamchana” napisanego na przyjazd króla Stefana Batorego do dóbr Jana Zamoyskiego w Zamchu w roku 1578. Dryas to po polsku driada, nimfa leśna z mitologii greckiej. Utwór zaprezentowano w formie widowiska, w którym wystąpiły osoby wcielające się w Driadę i Pana, czyli greckiego boga lasów.

Rękopis stanowił podstawę pierwodruku, o czym świadczą m.in. poziome linie w rękopisie na oznaczenie podziału tekstu między strony edycji. Drugie słowo tytułu w nagłówku dopisał Zamoyski. Później rękopis spoczął na dwa i pół wieku w rodowym archiwum. Został odkryty dopiero w 1874 roku przez bibliotekarza Biblioteki Ordynacji Zamojskiej Józefa Przyborowskiego. W czasie II wojny światowej rękopis uniknął zniszczenia wskutek ewakuacji z Warszawy w 1944 roku do Goerbitsch. Stamtąd Rosjanie przewieźli go do Moskwy. Po zwrocie do Polski w 1947 roku trafił wraz z innymi zbiorami BOZ do Biblioteki Narodowej. Obecnie BOZ jest własnością BN.

Autograf utworu Jana Kochanowskiego w Polonie


Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej