23.03.2024

Hiszpańskojęzyczny żywot Stanisława Kostki z 1678 roku w darze dla Biblioteki Narodowej

W roku bieżącym, dzięki hojności Krystyny Piórkowskiej, zbiory starodruczne Biblioteki Narodowej powiększyły się o kolejne cenne polonicum siedemnastowieczne.

Dzieło Vida, y milagros del B. Estanislao Kostka, de la Compañia de Jesvs jest obszernym żywotem Stanisława Kostki (1550–1568) – polskiego jezuity-nowicjusza, jednego z katolickich patronów Polski, a przede wszystkim – patrona dzieci i młodzieży. Beatyfikowany 14 sierpnia 1606 roku przez papieża Pawła V, został kanonizowany 31 grudnia 1726 roku przez papieża Benedykta XIII.

Publikacja w języku hiszpańskim wyszła spod pióra Gabriela de Aranda (1633–1709) – hiszpańskiego jezuity, kaznodziei i hagiografa. Uważana jest za najbardziej znane jego dzieło. Osobą, której autor je zadedykował był arcybiskup Sewilli Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán (1632–1684), który to urząd ten piastował od 1669 roku. Jezuita, oprócz szczegółowego życiorysu błogosławionego, zestawia cuda, jakie miały miejsce z jego udziałem, gorąco agitując za wyniesieniem jezuickiego nowicjusza na ołtarze.
Podarowany Bibliotece Narodowej egzemplarz to wydanie pierwsze, które ukazało się w 1678 roku, w oficynie Tomasa de Dios Mirandy – drukarza działającego od 1666 roku w Sewilli. Tekst wydrukowano w formacie in quarto. Kartę tytułową, tłoczoną w kolorze czerwonym i czarnym, okala drzeworytnicza ramka typograficzna. W Sewilli żywot ukazał się jeszcze w 1680 i 1681 roku, kolejne wydanie m.in. w Barcelonie w roku 1884.

Druk oprawiono w pergamin miękki, z epoki; fragmentarycznie zachowały się rzemienne wiązania obu okładzin umożliwiające zabezpieczenie delikatnego woluminu. Obcięcia kart zabarwiono na czerwono.

Dzieło zostało zakupione przez Krystynę Piórkowską na aukcji antykwarycznej i podarowane Narodowej Książnicy.

W latach ubiegłych Mecenaska wielokrotnie obdarowywała Bibliotekę cennymi starodrukami. Wśród nich, warto wspomnieć o rzadkim wydaniu Nowej cegielni… polskiego architekta, przedstawiciela klasycyzmu, Piotra Aignera (1756–1841), w przekładzie na język niemiecki pt. Beschreibung eines neuen holzersparenden… Ziegelbrennofens nebst Rissen z 1796 roku oraz o równie rzadkim wydaniu dzieł wszystkich polsko-żydowskiego lekarza Tobiasza Kohna (1652–1729) pt. Sefer Maʻaśeh Ṭoviyah z 1706/1707 roku.

Vida, y milagros del B. Estanislao Kostka, de la Compañia de Jesvs w Polonie

TAGI:

Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej