19.06.2024

Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

Między 16 a 18 czerwca 2024 roku Biblioteka Narodowa gościła coroczne spotkanie dyrektorów europejskich bibliotek narodowych (CENL). Wzięły w nim udział 62 osoby, w tym 33 dyrektorów bibliotek narodowych całej Europy – od Wielkiej Brytanii po Azerbejdżan.

Podczas obrad dyrektorzy rozmawiali między innymi o zagrożeniach, z którymi mierzą się dziś biblioteki narodowe i sposobach ich przeciwdziałania oraz o polityce gromadzenia egzemplarza obowiązkowego, przede wszystkim elektronicznego egzemplarza obowiązkowego. Dr Tomasz Makowski dyrektor Biblioteki Narodowej przedstawił projekt budowy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej w Polsce. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Z podziwem przyjęte zostało wykorzystanie jednego katalogu i systemu bibliotecznego prowadzonego przez BN przez wiele bibliotek różnego typu oraz 24-godzinny proces katalogowania. Dyrektor British Library sir Roly Keating przedstawił przyczyny, przebieg i konsekwencje masowego ataku hakerskiego na serwery i usługi cyfrowe BL.

Po nowych czytelniach Biblioteki Narodowej oprowadziła Julia Konopka-Żołnierczuk zastępca dyrektora, a po wystawie skarbów BN w Pałacu Rzeczypospolitej dyrektor Tomasz Makowski.

Część dyrektorów europejskich bibliotek narodowych wzięła udział w sobotnim wieczorze Ludobójstwo kulturowe: Walka Ukrainy o zachowanie historii i tożsamości.

CENL – Conference of European National Librarians (Konferencja dyrektorów europejskich bibliotek narodowych) zrzesza 46 bibliotek narodowych z 45 krajów Europy. Członkami organizacji są biblioteki narodowe krajów członkowskich Rady Europy. Od założenia w 1987 roku CENL podejmuje działania na rzecz wzmacniania roli europejskich bibliotek narodowych i umożliwienia osiągnięcia wspólnych celów.


Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej