08.10.2023

Córka Niedźwiedzia. Aleksander Brückner jako badacz i twórca tzw. powieści ludowej

Zapraszamy na spotkanie z dr Krystyną Wierzbicką-Trwogą – Córka Niedźwiedzia. Aleksander Brückner jako badacz i twórca tzw. powieści ludowej, które odbędzie się w środę 18 października o godzinie 17:30 w siedzibie Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie. Spotkanie jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie Brückner. Średniowiecze odzyskane.

Aleksander Brückner był również pionierem badań nad literaturą popularną dawnych wieków, która pod wpływem ówczesnej nauki niemieckiej zyskała określenie Volksbuch – powieść ludowa. Są to głównie przekłady, a zatem zazwyczaj nie postrzega się ich jako ważnego składnika polskiej tradycji literackiej. Jednak to właśnie te teksty towarzyszyły polskim czytelnikom przez całe stulecia, ponieważ były wznawiane jeszcze w XIX i XX wieku, o czym Brückner świetnie wiedział. Nie mógł jednak przeboleć, że żaden z nich nie jest osadzony w dawnych dziejach Polski, dlatego postanowił sam napisać opowiadanie nawiązujące do schematu powieści ludowej, poświęcone córce Mieszka I („Niedźwiedzia”). Podczas spotkania dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga przybliży uczestnikom literaturę fabularną dawnych wieków oraz wyjaśni, dlaczego Volksbuch jest mitem – dokładnie takim jak Córka Niedźwiedzia.

dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga – adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie specjalizuje się w literaturze wczesnonowożytnej. Uzyskała tytuły magistra filologii germańskiej (2001) i filologii polskiej (2004) w systemie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz stopień doktora (2011) na Uniwersytecie Warszawskim. Do jej zainteresowań badawczych należą: XVII-wieczna poezja polska, niemiecka i angielska, a także wczesnonowożytna literatura fabularna, genologia, komparatystyka, przekładoznawstwo. Opublikowała monografię poświęconą barokowej poesis sacra oraz artykuły na temat teorii barokowego konceptu, formy cyklu poetyckiego, form gatunkowych oraz strategii przekładowych wczesnonowożytnej literatury fabularnej.

Córka Niedźwiedzia. Aleksander Brückner jako badacz i twórca tzw. powieści ludowej
Spotkanie z dr Krystyną Wierzbicką-Trwogą
18 października (środa), 17:30
Biblioteka Narodowa w Warszawie
al. Niepodległości 213


Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Historia Naturalis – opowieści o zwierzętach ze zbiorów Biblioteki Narodowej
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
„Miłosz. Powrót”. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej otwarta
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej
Miłosz. Powrót – wystawa czasowa w Pałacu Rzeczypospolitej